Välkommen till Asfalt & Mark!

Vår affärsidé är att utföra individuellt anpassade bygg- och anläggningsarbeten med bästa kvalitet och pris.

En nöjd kund är en återkommande kund. Tillsammans skapar vi företagets framtid.

Asfalt & Mark i Gävle AB har lång erfarenhet inom branschen. Vi har den kunskap och flexibilitet som krävs för att motsvara dina förväntningar. Med egen maskinpark kan vi ta oss an allt inom asfalts- och markarbeten. Vi utför även mindre byggnadsarbeten.
Vi står för trygghet och stabilitet. För oss har det alltid varit högsta prioritet att vara en nära partner som du kan lita på. Därför är ärlighet och kvalitet de viktigaste ledorden i vår verksamhet. Ända sedan starten har vi sett till att hålla vad vi lovar, både när det gäller pris och tidsåtgång.
När du anlitar oss får du en helhet. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och arbetet utförs av våra egna mark- och asfaltgrupper. Inga kostnader tillkommer i efterhand. Tveka inte att höra av dig, vi kommer mer än gärna ut och tittar på just det du behöver hjälp med. En nöjd kund är en återkommande kund. Tillsammans skapar vi företagets framtid.

Om oss

Företaget bildades 1987 av Jan Knutsson. Då var det tre anställda. I nuläget är vi omkring 50 medarbetare och omsättningen har passerat över 100 Mkr.

Idag leds företaget av Steve Sjöberg tillsammans med projekt- och arbetsledare.
aaa-temp.jpg
Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.

Säkerhet

  • Säkerhet innebär för oss att vi ska utforma och utföra säkra och underhålls- och skötselvänliga anläggningar.
  • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
  • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
  • Elmaterial som används ska uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.
  • För arbeten som kräver elarbetsansvarig, det vill säga arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, ska elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
  • Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Arbetsmiljö
Miljöarbete
Certifikat
Integritetspolicy

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster.

Kontakta oss

Telefon: 026-65 25 70
E-mail: info@asfaltomark.se

Fakturor i PDF-format skickas till faktura@asfaltomark.se
(En faktura inkl. bilagor per PDF-fil.)

Hitta till oss

Asfalt & Mark i Gävle AB
Ersbogatan 15
802 93 Gävle

Org. nr. 556520-6397