Välkommen till Asfalt & Mark!

Asfalt & Mark har kompetens att klarar av offentliga entreprenade och mindre förbättringsåtgärder Är du privata villaägare, fastighetsägare eller förvaltar något markprojekt så vill vi vara din naturliga kontakt genom ditt utförande. 

Om oss

Asfalt & Mark erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsarbeten med anställda som har kunskap att ta hand om hela kedjan från schakt till färdig asfaltsbeläggning. Vid efterfrågan av schakt, transport-, grundläggning- och asfaltsarbeten är våra kunder återkommande och vi jobbar för att utvecklas tillsammans med dig som kund.
aaa-temp.jpg
Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.

Säkerhet

  • Säkerhet innebär för oss att vi ska utforma och utföra säkra och underhålls- och skötselvänliga anläggningar.
  • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
  • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
  • Elmaterial som används ska uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.
  • För arbeten som kräver elarbetsansvarig, det vill säga arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, ska elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
  • Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Arbetsmiljö
Miljöarbete
Certifikat
Integritetspolicy

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster.

Kontakta oss

Telefon: 026-65 25 70
E-mail: info@asfaltomark.se

Fakturor i PDF-format skickas till faktura@asfaltomark.se
(En faktura inkl. bilagor per PDF-fil.)

Hitta till oss

Asfalt & Mark i Gävle AB
Ersbogatan 15
802 93 Gävle

Org. nr. 556520-6397

Våra tjänster