Tjänster

Tjänster
Asfaltering

Allt från garageuppfarter och trädgårdsasfaltering till större vägarbeten.

Markarbeten

Vi utför många olika slags markarbeten. Då vi har egen maskinpark är möjligheterna många. Vi utför exempelvis dräneringar, vatten- och avloppsledningar, planteringar, trädfällningar och schakt för fiber.

Kontakta oss för mer information eller om du har egna önskemål på jobb du vill ha utfört.

Bygg

I företaget ingår även Kungbäcken Bygg & Fastighet. Vi utför byggnationer av varierande slag. Allt från grundarbeten och betonggjutningar till stenmurar, om- och tillbyggnader och nybyggnation.

Kontakta oss för mer information om just dina önskemål.

Exempel på jobb vi utför
  • Dräneringar, vatten- och avloppsledningar, grundförstärkningar, betonggjutningar.
  • Om- och tillbyggnader, infiltrationsanläggningar, asfaltsläggningar
  • Oljeavskiljare, planteringar, trädfällningar, plattläggning marksten, stenmurar
  • Granitkantsten, schakt för fiber, montering motorvärmare, lekplatser
  • Trall, garage
Go To Top