Certifikat

Sedan 1997 har vi arbetat med ett kvalitetssystem enligt standard ISO 9002. För att dokumentera vårt arbete och uppfylla alla miljökrav som ställs har vi även integrerat ett miljöledningssystem enligt kravstandard ISO 14001. 

 

Miljö ISO 14001

Standardserien ISO 14000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "miljöcertifiering". Kravstandarden ISO 14001:2004 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att vara certifierbart.

 

Kvalitet ISO 9002

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar "kvalitetscertifiering". Kravstandarden ISO 9002:2008 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart.

Go To Top