Bygg Gävle

I företaget ingår även Kungbäcken Bygg & Fastighet. Vi utför byggnationer av varierande slag. Allt från grundarbeten och betonggjutningar till stenmurar, om- och tillbyggnader och nybyggnation.

Kontakta oss för mer information om just dina önskemål.

Exempel på jobb vi utför
  • Dräneringar, vatten- och avloppsledningar, grundförstärkningar, betonggjutningar.
  • Om- och tillbyggnader, infiltrationsanläggningar, asfaltsläggningar
  • Oljeavskiljare, planteringar, trädfällningar, plattläggning marksten, stenmurar
  • Granitkantsten, schakt för fiber, montering motorvärmare, lekplatser
  • Trall, garage
Image

Kontakta oss

Telefon: 026-65 25 70
E-mail: info@asfaltomark.se

Fakturor i PDF-format skickas till faktura@asfaltomark.se
(En faktura inkl. bilagor per PDF-fil.)

Hitta till oss

Asfalt & Mark i Gävle AB
Ersbogatan 15
802 93 Gävle

Org. nr. 556520-6397